Reforma Piłki Ręcznej w Wągrowcu

Prezentujemy cele i założenia reformy piłki ręcznej w Wągrowcu. Szczegóły w punktach przedstawiamy poniżej. 

  1. Dostosowanie metodologii i treningów do nowych standardów piłki ręcznej
  2. Skonsolidowanie grup młodzieżowych (urozmaicenie zajęć i pracy)
  3. Nacisk na ilość i intensywność odbywanych zajęć
  4. Wprowadzenie ogólnorozwojowego trybu nauki dla najmłodszych
  5. Udoskonalenie techniki treningu i gry w oparciu o nowe wzorce
  6. Organizacja konsultacji trenerskich w celu poszerzenia wiedzy merytorycznej i praktycznej
  7. Cykliczne campy z udziałem znanych zawodników i trenerów reprezentacji Polski
  8. Szeroko pojęta współpraca z placówkami edukacyjnymi na terenie Miasta i Powiatu (dofinansowanie tych placówek w oparciu o organizację zajęć piłki ręcznej na SKS)

Dodaj komentarz